Danone versnelt omschakeling naar circulaire verpakkingsketen

  • 100 % van de verpakkingen recycleerbaar, hergebruikbaar of composteerbaar tegen 2025.
  • Nieuwe initiatieven om te garanderen dat Danone verpakkingen worden gerecycleerd, hergebruikt of gecomposteerd.
  • Uitwerking van alternatieve afleverings- en hergebruikmodellen.
  • Verhoogd gebruik van gerecycleerd plastic.
  • Samenwerking met nieuwe allianties om dieperliggende oorzaken van plasticafval en vervuiling aan te pakken.
  • In de BeNeLux behoort evian® tot de koplopers en inspireert zo de andere merken om hetzelfde traject in te zetten.

Danone maakt een reeks nieuwe verbintenissen en maatregelen bekend om te garanderen dat alle verpakkingen 100 % circulair worden en om vaart te zetten achter de wereldwijde omschakeling naar een circulaire verpakkingsketen. Dat omvat (1) initiatieven om het productontwerp te verbeteren en alternatieve afleverings- en hergebruikmodellen te ontwikkelen, (2) investeringen in de uitwerking van effectieve, efficiënte en inclusieve systemen om meer verpakkingen in te zamelen en te recycleren om zo de recyclage op te drijven en (3) acties om natuurlijke grondstoffen te beschermen door gerecycleerde materialen opnieuw te verwerken in onze verpakkingen en intensiever gebruik te maken van hernieuwbare materialen.

Emmanuel Faber, Voorzitter en CEO van Danone zei: “We vinden dat het tijd is om onze inspanningen op te drijven, onze verantwoordelijkheid te omarmen en samen te werken met anderen om een ingrijpende ommekeer op gang te brengen die zal bijdragen aan de oplossing van het wereldwijde probleem rond verpakkingsafval. We zullen maatregelen nemen op globaal en lokaal niveau om ervoor te zorgen dat circulaire verpakking de nieuwe norm wordt. Vandaag maken we een reeks investeringen en verbintenissen bekend die een concrete impact zullen hebben. Deze zullen nog versterkt worden door onze samenwerking met collega’s in de sector, overheden, ngo’s, start-ups en de financiële sector, door de toepassing van nieuwe technologieën en door onze investeringen in nieuwe oplossingen.”

Danone zal de omschakeling naar een circulaire verpakkingsketen op drie manieren opdrijven:

1.         Verpakkingen ontworpen voor circulariteit

Danone verbindt zich ertoe om tegen 2025 enkel nog verpakkingen te gebruiken die 100 % gerecycleerd, hergebruikt of gecomposteerd kunnen worden. Daarnaast zal de onderneming alternatieve afleveringsmodellen of nieuwe hergebruikmodellen ontwikkelen waar nodig en maatregelen nemen om problematische of onnodige plasticverpakkingen te bannen.

87 % van onze verpakkingen kan nu al gerecycleerd, hergebruikt of gecomposteerd worden1 en 50 % van ons water wordt verkocht in herbruikbare flessen. De evian® flessen zijn nu al 100% recycleerbaar. Bovendien startten we een innovatief proefproject op om niet-recycleerbare krimpfolie voor multipacks af te voeren door gebruik te maken van speciaal ontworpen lijm en klevende handvaten.

Tegelijkertijd beseffen we ook dat we meer kunnen en moeten doen. In het kader van onze inspanningen zullen we tegen 2025 op al onze grote watermarkten alternatieven aanreiken voor plastic of wegwerpverpakkingen. We zijn ook op zoek naar alternatieven voor plastic rietjes via een proefproject dat in 2019 opgestart wordt door ons AQUA merk in Indonesië.

2.         Hergebruiken, recycleren en composteren in de praktijk

Danone beseft dat het ontwerp alleen niet genoeg is om een volledig circulaire verpakking te maken. Efficiënte inzamelings- en recyclagesystemen zijn cruciaal om te garanderen dat verpakkingen ook daadwerkelijk worden gerecycleerd, hergebruikt of gecomposteerd.

Om dat te bereiken, zullen we concrete maatregelen nemen om de inzamelingsdoelstellingen te halen of te overtreffen die door de regelgevende instanties werden vastgelegd, waaronder de inzamelingsdoelstelling van minstens 90 % voor drankflessen die in de EU naar verwachting wordt vastgelegd voor 2025. Hiervoor zullen we, waar zinvol, de efficiëntste nationale inzamelings- en recyclagesystemen ondersteunen, waaronder de uitbreiding van de producentenverantwoordelijkheid en de statiegeldregeling.

We zullen ook investeren in privé-initiatieven die de circulaire infrastructuur versterken, vooral in landen die (nog) geen formele systemen hebben of daar waar er een groot risico bestaat dat afval in het milieu terechtkomt. Tegen 2025 zal Danone inzamelings- en recyclage-initiatieven hebben opgestart of ondersteund in elk van zijn 20 grootste markten (goed voor zo’n 90 % van de verkoop), waaronder ook België en Nederland. Meer specifiek in België werkt het bedrijf samen met diverse partijen aan een duurzamer verpakkingsbeleid.

Ons AQUA merk engageerde zich om in Indonesië meer plastic in te zamelen dan het zelf gebruikt, onder andere door recuperatie van afval in zee. We hebben reeds $ 5,25 miljoen geïnvesteerd in het Closed Loop Fund, een vrijwillig privé-initiatief dat grootschalige recyclage-infrastructuur en duurzame productietechnologieën ontwikkelt in de VS. We willen ook in andere landen investeren in gelijkaardige initiatieven.

Van Argentinië tot Mexico en van Ghana tot Indonesië zetten we ons reeds in om inzamelings- en recyclage-infrastructuur op te bouwen door afvalinzamelaars te helpen een netwerk van recyclage-eenheden te creëren dat plastic in de economie en uit het milieu houdt.

3.         Bescherming van natuurlijke grondstoffen

Omschakelen naar een circulaire economie betekent ernaar streven niet langer verpakkingen uit eindige bronnen te gebruiken. Zo kunnen we de natuurlijke grondstoffen beschermen en houden we bestaande verpakkingsmaterialen in gebruik en uit de natuur. 

Het gebruik van gerecycleerde materialen speelt daarbij een centrale rol. Vandaag gebruiken we gemiddeld 14 % gerecycleerd PET in onze water- en drankflessen2. Tegen 2025 zullen we dit cijfer verhogen tot 50 %. De flessen van ons merk evian® bestaan gemiddeld reeds voor 30% uit gerecycleerd plastic (rPET). Tegen 2025 willen we dat percentage op 100 % brengen. We hebben onlangs onze eerste 100 % gerecycleerde petfles op de markt gebracht met het Spaanse natuurlijk mineraalwatermerk Lanjaron Red. In 2019 brengen we nog meer 100 % gerecycleerde petflessen op de markt en tegen 2021 zullen die beschikbaar zijn op alle grote watermarkten. In de BeNeLux bevat al meer dan 90% van het verkochte volume flessen gerecycleerd PET onder de merken evian®, Volvic® en Badoit®.

Daarnaast zullen we het gebruik van hernieuwbare biomaterialen stimuleren. We leiden samen met Nestle, PepsiCo en Origin Materials een project om tegen 2021 de eerste voor 75 % biogebaseerde fles op commerciële schaal te produceren en willen tegen 2025 100 % biogebaseerde flessen op de markt brengen.

Nieuwe allianties om de dieperliggende oorzaken van plasticafval en vervuiling aan te pakken

Samenwerking is cruciaal voor het succes van de circulaire economie. Daarom willen we steeds intensiever samenwerken, zowel op lokaal als op wereldwijd niveau.

Daartoe, zullen we een globale verbintenis aangaan, geleid door de Ellen MacArthur Foundation, in samenwerking met het Milieuprogramma van de VN, andere bedrijven, ngo’s en overheden, om plasticafval en vervuiling tegen te gaan. Dit zal verder toegelicht worden op de Our Ocean Conference in Bali later deze maand.

Ellen MacArthur, oprichtster van de Ellen MacArthur Foundation, zei: “Door het hele systeem te bekijken, van productontwerp tot ontwikkeling van nieuwe hergebruikmodellen en samenwerking met anderen, helpen deze verbintenissen Danone om belangrijke stappen te zetten op weg naar circulariteit. Verbintenissen, zoals in de aankondiging vandaag, kunnen helpen om de globale impuls op gang te brengen die nodig is om een circulaire economie voor plastic te creëren zodat dit materiaal niet op de afvalberg of in het milieu belandt. Het is tijd om te handelen.”

Het verpakkingsbeleid van Danone kan worden geraadpleegd via https://www.danone.com/content/dam/danone-corp/about-us-impact/policies-and-commitments/en/2018/Danone_Packaging_Policy.pdf

Volgens de definities van de Ellen MacArthur Foundation / Totale verpakking op de markt gebracht, op basis van verkoopvolumes.

2 In landen waar dit toegelaten is (uitgezonderd Turkije en China)

Contacteer ons
Nathalie Guillaume Corporate Affairs Director Belgium, Danone
Nathalie Guillaume Corporate Affairs Director Belgium, Danone
Over Danone Corporate Belgium

Danone is een toonaangevend voedingbedrijf dat voortbouwt op snelgroeiende, gezondheidsgerichte categorieën in 3 segmenten: Zuivel- en Plantaardige producten, Waters en Gespecialiseerde voeding. Met haar langdurige missie om mensen via voeding gezondheid te brengen, wil Danone inspireren tot gezondere en duurzamere eet- en drinkgewoonten. Het bedrijf streeft ernaar een meetbare impact teweeg te brengen, zowel op sociaal als maatschappelijk vlak als op het gebied van voeding en milieu. Danone heeft haar strategie Renew ontwikkeld bepaald om haar groei, concurrentiepositie en waardecreatie op lange termijn te versterken.  Met meer dan 100.000 werknemers en producten die in meer dan 120 landen worden verkocht, haalde Danone een omzet van 27,7 miljard euro in 2022. Danone is beursgenoteerd aan Euronext Parijs en is genoteerd op de OTCQX via de American Depositary Receipt (ADR) programma.

Daarnaast is het bedrijf opgenomen in de belangrijkste duurzaamheidsindexen, zoals de indexen die beheerd worden door Vigeo Eiris en Sustainalytics, evenals de Ethibel Sustainability index, de MSCI ESG Indexes, de FTSE4Good Index Series, de Bloomberg Gender Equality Index en de Access to Nutrition Index. Danone streeft ernaar om tegen 2025 een van de eerste multinationals te worden die op mondiaal niveau het B Corp™-certificaat behaalt.

In België zijn al haar categorieën, Zuivel en Plantaardige Producten, Waters en Gespecialiseerde Voeding, B Corp™ gecertificeerd. Met merken als Danone, Activia, Actimel, Hipro, Vitalinea, Oikos, Danio, Alpro, evian, Volvic en Badoit, Nutrilon, Olvarit en Fortimel en haar productie- en distributievestigingen in Rotselaar en Wevelgem is Danone een belangrijke speler op de Belgische en Europese markt en in de exportsector. Danone stelt ongeveer 1.800 mensen tewerk in België en werkt samen met ongeveer 80 melkproducenten in een straal van 70 kilometer rond de site van Rotselaar.

Meer info: www.danone.be, www.alpro.be en www.danonebelgie.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danone Corporate Belgium